Chitrawan Nature Cure – Video

स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार अब एकै ठाउमा । बिशेष प्रबिधीको माध्यमबाट सबै खाले रोगहरुको उपचार गरिन्छ । सबै खाले बिरामीले एक पल्ट जानै पर्ने ठाउँ। यहाँ ढाड दुख्ने, कम्मर दुख्ने, घुढा दुख्ने, गर्दन दुख्ने, जोर्नी दुख्ने, हड्डी खिईएको , नसा च्यापीएको, हात खुट्टा झम्झमाउने, प्यारालाइसिस, मुख बङ्गिएको, टाउको दुख्ने, माइग्रेन, अनिन्द्रा, ग्यस्ट्रिक्स, जन्डिस, दम, कान […]

Sirodhara

Sirodhara It is one of the best treatments for Migraine; Insomnia; Tension Headache; Anxiety stress!!!!

स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार अब एकै ठाउमा

स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार अब एकै ठाउमा । बिशेष प्रबिधीको माध्यमबाट सबै खाले रोगहरुको उपचार गरिन्छ । सबै खाले बिरामीले एक पल्ट जानै पर्ने ठाउँ। यहाँ ढाड दुख्ने, कम्मर दुख्ने, घुढा दुख्ने, गर्दन दुख्ने, जोर्नी दुख्ने, हड्डी खिईएको , नसा च्यापीएको, हात खुट्टा झम्झमाउने, प्यारालाइसिस, मुख बङ्गिएको, टाउको दुख्ने, माइग्रेन, अनिन्द्रा, ग्यस्ट्रिक्स, जन्डिस, दम, कान […]