(+855) 61 394 505

Boiled potato, ginger, green chili, onion, salt & paper.