हाम्राे सेवाहरु

अन्तरंग र बहिरंग सेवा

प्राकृतिक चिकित्सा

फिजियाबिलिटेसन सेव

अर्थोपेडिक रिहयाबिलिटेसन
स्पोर्टस इन्जुरी रिहयाबिलिटेसन
सर्जरी पश्चात्को पोष्ट सजिकल रिह्याबिलिटेसन
बुद्ध बुद्धाहरुको उपचार सेव
न्यूरो रिह्याबिलिटेसन

मायो तथा म्यानिपुलेसन थेरापी

जीवनशैली तथा न्यट्रिशन

अकुपञ्चर/अकुपे्रशर

प्याथोलोजी सेव

स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन

योग तथा स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट

मसाज थेरपी/स्टिम बाथ